Heeft u vragen? Neem contact op

>>Spakenburg

Stichting Botterwerf Spakenburg

Stichting Botterwerf SpakenburgIn 1992 werd het vervallen Botterwerfcomplex in de Oude Haven van Spakenburg aangekocht door de gemeente Bunschoten. Direct na de aankoop werd het complex in beheer gegeven aan de in dat jaar opgerichte Stichting Botterwerf Spakenburg. Dit met de opdracht het complex te restaureren en te zorgen voor het in stand houden van een werkende Botterwerf.

De stichting heeft deze opdracht aanvaard. In de periode tussen 1993 en 1998 is het hele complex gerestaureerd. In de jaren daarna heeft de stichting zich beijverd het complex in een goede staat van onderhoud te houden. Om te voorkomen dat buren klachten over het werk op de werf zouden kunnen maken, zijn enkele woningen aangekocht en aan het complex toegevoegd. De Botterwerf is een belangrijk onderdeel van het dorpsgezicht van Spakenburg en het Museumkwartier rond de Oude Haven van Spakenburg.

Stichting Botterwerf SpakenburgOm de tweede doelstelling te kunnen realiseren, is een deel van het werfcomplex verhuurd aan een onafhankelijk bedrijf. Sinds begin 2016 is dat Houtscheepsbouw Venendaal BV van Marco Venendaal. Het bedrijf werkt onafhankelijk van de stichting.

Naast het bewaren van een functionerende Botterwerf, heeft de stichting ook tot doel het bijdragen aan het instandhouden van oude houten zeilschepen en het bevorderen van samenwerking met instellingen en musea met een vergelijkbaar doel. Om die redenen onderschrijft de stichting van harte de doelstellingen van het ZuiderzeeSpan.

Meer informatie op www.monumentenbunschoten.nl

Vereniging De Bruine Vloot Spakenburg

De Bruine Vloot - SpakenburgDe Vereniging de Bruine Vloot Spakenburg is een vereniging van eigenaren van historische schepen. Dit met name voor eigenaren van schepen die een ligplaats hebben in de Oude Haven, Museumhaven, van Spakenburg.

De vereniging behartigt de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord. Te denken van aan het havenbeleid, het ligplaatsenplan, het toekomstig behoud van haven, botterwerf en vissersschepen.

De meest in het oog springende activiteit is de organiseert van de jaarlijkse (niet-commerciële!) Visserijdag op de eerste zaterdag in september. Deze dag heeft elk jaar een ander thema en laat op geheel eigen wijze zien hoe het leven in de authentieke vissersplaats er in de hoogtijdagen van de visserijcultuur uitzag.

Daarnaast is de vereniging beheerder van de voormalige Visafslag op de kop van de haven. Deze afslag verkeert nog in de authentieke staat en kan worden gebruikt voor de ontvangst van groepen bezoekers.

De vereniging is ook partner voor de Spakenburgse dagen die vier keer per jaar worden gehouden. Op deze dagen verzorgen schepen van de leden van de vereniging rondvaarten.

Meer informatie op  www.bruinevlootspakenburg.nl