Heeft u vragen? Neem contact op

De Botterstichting Elburg

De Botterstichting ElburgDe Stichting tot Behoud van Elburger Botters is opgericht in 1975 en heeft als doelstelling het cultuurhistorisch varend erfgoed in ere te herstellen en voor Elburg te behouden. Daarnaast wil de Botterstichting een bijdrage leveren aan de overdracht van kennis en kunde van de bouw en restauratie van houten vissersschepen. Ten slotte zet de stichting zich in om de historische binnenhaven van Elburg te bewaren en te herstellen als oude Hanzehaven om zo ook het unieke karakter van de binnenstad te garanderen. De haven en botters zijn immers mede beeldbepalend voor Elburg en onlosmakelijk verbonden met de historie van deze prachtige, monumentale Hanzestad.

Ruim 150 gedreven vrijwilligers zetten zich dagelijks met groot enthousiasme in om deze doelstellingen te bewerkstelligen.

De vloot

De Botterstichting bezit zes botters, twee punters, een bons, een kotter, een kubboot en een jeugdbotter, die door enthousiaste vrijwilligers in goede conditie worden gehouden. Het vlaggenschip is de EB 24, de botter waar het in 1975 allemaal mee begon. Vanaf oktober tot en met april worden de schepen voor zo ver nodig in de loodsen ondergebracht voor onderhoud of reparatie. Grote restauraties worden gedaan in het Leer- Werkproject.

Naast het varen met gasten, de belangrijkste bron van inkomen voor de Botterstichting, worden er ook (vis)wedstrijden gevaren, zoals de Visserijdagen in Workum en de Zuidwal in Spakenburg. En natuurlijk is Elburg even thuishaven voor bijna de hele Nederlandse bottervloot tijdens de Open Monumenten/Botterdagen, wanneer de befaamde Botter Bedrijvenwedstrijd wordt georganiseerd.

Leer- Werkproject

In 2011 ging het Leer- Werkproject van de Botterstichting van start. Met dit project levert de Botterstichting een belangrijke bijdrage aan de overdracht van kennis en kunde van de bouw en restauratie van historische houten schepen. Door onze leermeester/scheepstimmerman worden de diverse restauratietechnieken overdragen aan leerlingen die uit het MBO-onderwijs komen en bij de Botterstichting stage komen lopen. Daarnaast kunnen ook (langdurig) werkloze mensen, die via de gemeentelijke sociale dienst worden aangemeld, bij ons werkervaring en arbeidsritme opdoen, waardoor ze meer kans maken op de arbeidsmarkt.

De provincie Gelderland heeft het Leer- Werkproject financieel ondersteund en de gemeente Elburg draagt dit project ook een warm hart toe.

De jeugd heeft de toekomst

De Botterstichting onderschrijft al jaren het belang om de jeugd bij de botters te betrekken. Daarom is ook een speciale opleiding voor de jeugd in het leven geroepen. Veel jongeren hebben inmiddels hun vaardiploma’s behaald en zijn vaak op de werf te vinden.

Met de eigen jeugdbotter, de EB 47, wordt regelmatig geoefend en mag de jeugd, onder leiding van een ervaren schipper, vaartochten maken. Het onderhoud en de restauratie van de EB 47 wordt ook door de jongeren uitgevoerd. Hierbij maken ze uiteraard gebruik van de deskundigheid van de ervaring van de oudere vrijwilligers.

De Botterstichting hoopt de jeugd zo enthousiast te krijgen dat zij de schippers en scheepstimmermannen van de toekomst worden.

Ook in het museum is aan de jeugd gedacht. Er is in samenwerking met Stichting Edu-Art een speciaal arrangement ontwikkeld voor kinderen uit groep 7 om ze bekend te maken met het visserijverleden van hun voorouders.

Wilt u informatie over de Botterstichting Elburg? Kijk op onze website www.botterselburg.nl of neem contact op via info@botterselburg.nl