Heeft u vragen? Neem contact op

>Over ons

ZuiderzeeSpan

ZuiderzeeSpanDe naam ZuiderzeeSpan refereert aan een vismethode die vroeger veel werd toegepast. Twee botters vormden een span waartussen een rij netten (haringschakels) over de bodem werd gesleept. Deze methode noemde men samenspannen.

Organisatie

Met steun van Provincies, particuliere instanties en straks zusterorganisaties zijn op 12 december 2016 ten overstaan van de notaris de statuten en de oprichtingsakte van Cooperatieve Vereniging ZuiderzeeSpan U.A. ondertekend.

De volgende organisaties ondertekenden:

 • De Stichting tot behoud van Elburger Botters
 • Stichting Botterwerf Spakenburg en Stichting KLASU uit Bunschoten
 • De Stichting Visafslag uit Harderwijk
 • De Stichting Huizer Botters uit Huizen

Ondersteuning werd geleverd door de C.V. Gastvrije Randmeren, de Rabobank Noord Veluwe en de Provincie Gelderland.

Het is de bedoeling dat andere organisaties met ( nagenoeg ) dezelfde doelstellingen zich in een later stadium kunnen aan sluiten, bv bestandsorganisaties, musea, gemeenten en provincies, ook uit andere dorpen en steden. En ook het bedrijfsleven kan een bijdrage leveren aan de programma’s die de C.V. wil ontwikkelen.

Bestuur

Het bestuur van C.V.” Zuiderzee Span” i.o. is als volgt samengesteld:

 • Dhr Bert Berghoef, Voorzitter
 • Mevr Agaath de Weerd, Secretaris
 • Dhr Wim Hoeve, Penningmeester
 • Dhr Jan ten Hove, lid Bunschoten/Spakenburg
 • Dhr Wim Huigen, lid Bunschoten/Spakenburg
 • Dhr Fred Zoer, lid Harderwijk

  Er zijn een viertal werkgroepen ingesteld, t.w. Behoud, Wedstrijden en vaartochten, Promotie en Financien. In 2017 zullen de activiteiten worden doorgestart.

 •