Heeft u vragen? Neem contact op

>Jeugd en educatie

Jeugd en educatie

Om meer jeugd te betrekken bij de (vergrijzende) botterwereld wordt een scholingsprogramma ontwikkeld, gericht op het behoud van kennis en kunde met betrekking tot restauratie, oude ambachten en varen met de botters.

Gestreeft wordt naar een doorlopende, digitale leerlijn voor het complete onderwijs, van basisschool tot beroepsopleiding en het creeren van leerplekken.

Zowel in Elburg als in Huizen zijn inmiddels jeugdafdelingen actief met vaaropleidingen en zij beschikken over een jeugdbotter (in Elburg) en schouw (in Huizen) om ook de vaardigheden van restauratie en onderhoud te leren.

Met behulp van hun ervaringen wordt een uniform programma ontwikkeld dat breed uitgerold kan worden onder de leden van c.v.ZuiderzeeSpan.