Heeft u vragen? Neem contact op

>Doelstelling

Doelstelling

Het doel van deze C.V. ZuiderzeeSpan U.A. is vijfledig:

  • Het behouden en doorgeven van de kennis en vaardigheden op het gebied van het bouwen en restaureren van en het varen en vissen met Zuiderzeebotters en alles wat er mee samenhangt.
  • Het in stand houden en promoten van botterwerven als plaatsen waar deze kennis en kunde samenkomt.
  • Het promoten van de visserijgeschiedenis in de betreffende gemeenten en daarmee ook het promoten en doorontwikkelen van het vaargebied van de Randmeren ( zie ook www.randmeren.com )
  • Het promoten van het zeilen in/met de Zuiderzeebotters door het organiseren van opleidingen, wedstrijden en in de recreatieve sfeer door open botterdagen en bottertripjes.
  • Het ontwikkelen van ons vaarwater en havens als toeristische attractie.

Om deze doelstelling te realiseren heeft de cv ZuiderzeeSpan een toekomstvisie opgesteld, waarin een aantal thema’s door werkgroepen wordt onderzocht en uitgewerkt. Speerpunten zijn erfgoed, cultuur, educatie, ruimte, economie, participatie en innovatie.

Educatie is een belangrijk thema, waarbij we ons met name richten op de jeugd. Ontwikkelen van een digitale leerlijn voor het onderwijs op basisschool tot beroepsopleiding en het creeren van van leerwerkplekken.